Godkända arbeten

grön teknik

Från och med 1 januari 2021 kan en privatperson få skattereduktion när hen installerar grön teknik. Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material. Övriga kostnader som resor, utrustning och administration ska kunden betala i sin helhet.
Installationen ska avse…

- ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion?- en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av den som begär skattereduktion?- en byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.
Installationen får enbart vara hänförlig till kundens, eller kundens förälders, hushåll för att ge rätt till skattereduktion. Skattereduktion för grön teknik ges för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021.

Installation av laddningspunkt till elfordon
Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi
Arbeten som ger rätt till skattereduktion för grön teknik
sbcert
El-rätt
medlemslogga
Kreera web&design Logo