El-Andersson / Grön Teknik / Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi
Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi

Skattereduktion ges med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material.
Installationen ska vara kopplad till en nätansluten anläggning för egenproduktion av förnybar el. Om bostaden är under uppförande ska anläggningen anslutas till elnätet när byggnaden är färdig.
Systemet ska bidra till att?1. lagra elenergi för användning vid annat tillfälle än vid produktionen?2. öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.

 

Ej godkänt

Installation av lagringssystem som används av flera hushåll.
Installation på fastighet som inte är ansluten eller ska anslutas till elnätet.
Installation av system för lagring av el utan egen elproduktion.
Installation som utöver din bostad även lagrar för exempelvis uthyrd bostad eller ekonomibyggnad.
Övriga kostnader i samband med installationen, exempelvis för frakt, resor, maskiner och projektering.
Återställningsarbete efter installation.

sbcert
El-rätt
medlemslogga
Kreera web&design Logo