El-Andersson / Grön Teknik / Installation av laddningspunkt till elfordon
Installation av laddningspunkt till elfordon

Skattereduktion ges med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material.
Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.
Laddningspunkten ska ha med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i ?1. standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2 ?2. standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo.

 

Ej godkänt

Installation av laddningspunkter som används av flera hushåll.
Mobila laddningspunkter.
Andra standarder för anslutning än ovan angivna.
Övriga kostnader i samband med installationen, exempelvis för frakt, resor, maskiner och projektering.
Återställningsarbete efter installation.

sbcert
El-rätt
medlemslogga
Kreera web&design Logo