El-Andersson / Grön Teknik / Arbeten som ger rätt till skattereduktion för grön teknik
Arbeten som ger rätt till skattereduktion för grön teknik

Installation av nätanslutet solcellssystem

Skattereduktion ges med högst 15 procent av kostnaden för arbete och material.
För installation på bostad under uppförande ska solcellssystemet anslutas till elnätet när byggnaden är färdig.
Om systemet producerar både solel och solvärme ska minst 20 procent av systemets sammanlagda produktion utgöra elproduktion.
Installation som enbart tillför bostaden el och värme, oavsett var på den aktuella fastigheten solcellerna placeras.

 

Ej godkänt

Installation av solcellssystem på gemensamt tak på hyreshus om systemet används av flera hushåll.
Installation på fastighet som inte är ansluten eller ska anslutas till elnätet.
Utbyte eller förstärkning av tak inför installationen; se dock godkända rotarbeten.
Installation som utöver din bostad även förser exempelvis uthyrd bostad eller ekonomibyggnad med el.
Anslutningsavgift till elnätet.
Övriga kostnader i samband med installationen, exempelvis för frakt, resor, maskiner och projektering.
Återställningsarbete efter installation.

sbcert
El-rätt
medlemslogga
Kreera web&design Logo