Industri
Vi kan industri installationer

INDUSTRI & VA

Elinstallationer som kräver specialkompetens: VA, process- och tillverkningsindustri.

Gör ni elinstallationer för företag? Absolut! Gör ni elinstallationer för industrin? Självklart! Vi gör allt det som du förväntar dig inom entreprenad och installation från en kvalificerad elfirma med kompetens och kapacitet. Men det som vi är lite extra stolta över, är att vi är specialister på elinstallationer som går lite utöver det vanliga. Unika lösningar som har utformats enkom för en speciell anläggning eller bransch. Vi har omfattande kompetens inom högspänning och är även flitigt anlitade för vår specialistkompetens inom elinstallationer för VA. Vi installerar el- och styrsystem för vattenverk, reningsverk och pumpstationer från 2x2 kWh upp till 5x400 kWh. Vid behov konstruerar och tillverkar vi även styr- och reglerskåp.

Nya ljusa idéer?
Nya ljusa idéer?
sbcert
El-rätt
medlemslogga
Kreera web&design Logo