Med tekniken i tiden

Historien om El-Andersson började redan 1939. Då startade Herbert Andersson företaget ”Herbert Anderssons Elektriska” på Brogatan 11 i Vessigebro. I tre generationer har vi utvecklats i takt med tiden. Att vara nyfikna på ny teknik och hjälpa våra kunder att dra nytta av den i vardagen har alltid varit vår specialitet – då som nu.
 

1939. En ELFIRMA SER DAGENS LJUS
I slutet av 1930-talet flyttar familjen Andersson – Herbert, Agnes och sonen Bruno – från Smålands Burseryd via Tylösand till Vessigebro. I Vessigebro köper Herbert en fastighet på Brogatan 11 och vid årsskiftet 1938-39 startar han en elfirma under namnet Herbert Anderssons Elektriska.

 
RISKABELT JOBB I STOLPAR
Elektriciteten kommer till landsbygden och firman arbetar till en början med linjebyggnad. Herbert klättrar med stolpskor i ledningsstolparna för att fästa isolatorer, ett inte helt riskfritt arbete.


TÄNT VAR DET HÄR!
När elledningarna väl kommit till byn ska alla fastigheter förses med elektricitet och här finns mycket jobb för Herbert Anderssons nystartade företag. Med elektriciteten följer också behovet av nya finesser som belysningsarmaturer, spis, köksfläkt, kylskåp och tvättmaskin. 


1940 - AGNES ÖPPNAR ELVARUBUTIK
Den stora efterfrågan på vitvaror inspirerar Agnes att öppna en elvarubutik i familjens fastighet på Brogatan. Här säljer hon spisar och kylskåp från Helios och fläktar från Futurumverken i Byske.


1960 - NY GENERATION OCH NY KOMPETENS
Sedan tidigare har Herbert en anställd elektriker i firman. Under 1960-talet börjar sönerna Björn och Bruno att arbeta i företaget. Bruno studerar till ingenjör vid Göteborgs Tekniska Institut och efter examen jobbar han med komplicerade anläggningar för ASEA. Det innebär att han får starkströmsbehörighet och kompetensen inom familjen växer. ?


1969 - VI BYTER NAMN!
1969 ombildas företaget till aktiebolag med Bruno och Björn Andersson som ägare och vi byter namn till El-Andersson i Vessigebro AB. Fram tills nu har företaget mest jobbat med nyinstallationer och reparationer för privatkunder och jordbruk. Men Bruno, som nu arbetar som konsult i Göteborg och även har varit med om att starta upp raffinaderiet i Lysekil, ser möjligheter för El-Andersson att åta sig uppdrag inom mer kvalificerade installationer.


1970 - NY VERKSAMHET INOM ELSKÅP
På 1970-talet får El-Andersson två nya kunder: Precon (nuvarande Abetong) och Tomal – och verksamheten vidgas ytterligare. Precon bygger prefabricerade pumpstationer och El-Andersson ansvarar för installationen. Helhetslösningen omfattar även egenkonstruerade automatikskåp som byggs i lokalerna på Brogatan.


1972 - TOMAL GÖR ENTRÉ
På uppdrag av Tomal börjar El-Andersson montera doseringsutrustning. 1982 konstruerar och bygger vi även fem automatikskåp för en av Tomals kunder i Australien. I dag har vi byggt mer än 4000 skåp för Tomal, som vi fortfarande har förtroendet att leverera till!


1980-talet - NYA LOKALER OCH UTÖKAD VERKSAMHET
Den expanderande verksamheten kräver mer utrymme och i augusti 1982 tar El-Andersson över den före detta Konsumbutiken på Brogatan 7. I lokalerna inryms även en ny större butik för vitvaror, som huvudsakligen levereras av Bosch. Samtidigt fortsätter företaget att nischa sig inom automatikskåp, vilket gör oss mindre sårbara vid konjunktursvängningar. I takt med att jordbruket automatiseras bygger vi skåp för ventilation, utgödsling och utfordring. Simia AB i Västervik (numera Skiold) som tillverkar utfodringsanläggningar är en av de nya kunderna och i dag har vi tillverkat mer än 600 skåp tillsammans.


GENERATIONSSKIFTE OCH NY KOMPETENS INOM VA
1995 börjar Brunos och Barbros son Anders att jobba i företaget. Fyra år senare får han sin elbehörighet och börjar utveckla sin egen nisch inom installationer för vattenverk och pumpstationer. El-Andersson har bland annat gjort ett stort antal stationer för Halmstads och Falkenbergs kommuner. 2003 börjar ABB montera ställverk för den svenska marknaden i Abetongs lokaler på Vinbergs hed och El-Andersson får förtroendet att installera dessa.


2004 - ANDERS TAR ÖVER
Björn lämnar företaget som delägare. Anders går in i hans ställe och blir därmed den tredje generationen Andersson i företaget med samma namn.


2008 - BUTIKEN STÄNGS
Vi bestämmer oss för att renodla verksamheten och stänger vitvarubutiken. Lokalerna byggs om till kontor.

2013 - VERKSAMHETEN CERTIFIERAS
El-Andersson certifierar verksamheten inom kvalitet, miljö och ledning: ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

 
2015 - VI FÖRVÄRVAR ULLAREDS EL
Anders får frågan om att ta över familjeföretaget Ullareds El.

2022 - VI FÖRVÄRVAR LJUNGBY EL
Vi förvärvar Ljungby El i Falkenberg som är en av regionens ledande aktörer inom solceller och annan grön teknik.

sbcert
El-rätt
medlemslogga
Kreera web&design Logo